Το Δημαρχείο της Κέρκυρας

Η κατασκευή άρχισε το 1663 μ.Χ. από τους Ενετούς και ολοκληρώθηκε το 1693. Πρόκειται για μια πέτρινη κατασκευή της αναγέννησης με σκαλιστά τοιχώματα. Μεταξύ των γλυπτών παραστάσεων στο εσωτερικό του, το πιο σημαντικό είναι η προτομή του Μοροζίνι που περιβάλλεται από τέσσερα παιδιά, σύμβολα των αρετών του.


Στην αρχή, το κτίριο χρησιμοποήθηκε ως οίκημα για τους ευγενείς και λέσχη για τους αξιωματικούς του ενετικού στόλου. Το 1720, ένα από τα πιο σημαντικά ελληνικά θέατρα στεγαζόταν εδώ που ονομαζόταν «Σαν Τζιάκομο» λόγω της γειτονικής καθολικής εκκλησίας με το ίδιο όνομα που χτίστηκε το 1632. Από το 1903 το κτίριο έχει χρησιμοποιηθεί ως Δημαρχείο, όπου στεγάζεται επίσης το νέο θέατρο της πόλης.


ΝΗΣΙΑ